Nærmiljø og traditioner

Klippigården -på tur i vores nærmiljø - traditioner

Kliplé-Mærken:

Markedsweekend i Kliplev med boder, dyrskue, tivoli og musik og dans.

Fredag formiddag inden åbning af pladsen bliver Klippegården inviteret til karruselture, is og sodavand.

Privat Legeplads:

Vi besøger de andre legepladser i Kliplev.


I Klippigården har vi mange traditioner. En del af disse traditoner stammer helt tilbage fra børnehavens start i 1988, hvor den flyttede fra Bjerndrup til Kliplev.

Bedsteforældredag

I foråret bliver børnenes bedsteforældre inviteret til en dag sammen med barnebarnet. Børnene har i dagene op til dette, bagt kager og glæder sig til besøgene. En dejlig dag, med stor opbakning til.

Legepladsarbejdsdag med forældre

Hvert andet år holder vi Arbejdsfredag i børnehaven, hvor forældre og børn hjælper med at gøre legepladsen i fin stand, med nyt sand, plante, luge og male.

Store Legedag

Når vi ikke har Arbejdsfredag holder vi Store Legedag. Her kommer forældre og børn igang med mange forskellige lege og konkurrencer. En festlig og sjov dag.​

Forældremøde med valg til Bestyrelsen

Hvert år den. 1. torsdag i september afholder vi forældremøde med valg til bestyrelsen, hvor vi starter kl. 19.00 med valg og derefter går forældrene ud på de grupper barnet tilhører. Her er der kaffe, te og kage mens pædagogerne fortæller om arbejdet i hverdagen sammen med deres børn. Her kan forældre komme med spørgsmål og emner til debat.​

Juleskovtur

Sidste lørdag eller søndag før advent går vi i skoven for at samle pynt til adventsdekorationer, der bliver lavet når man kommer tilbage til Klippigården, hvor også æbleskiver, gløgg og saftevand venter. I skoven er det altid spændende, om vi kan finde JULEMANDEN. Indtil nu er det lykkedes ;)