Grupper

Larverne,Sommerfuglene & Skovhytten

Larverne: - De yngste børn starter i institutionen på Larvegruppen. Alle larvebørn får tilbudt et hjemmebesøg inden start. De har deres eget område, hvilket er med til at give børnene overskuelige rammer. Vi lægger vægt på gode faste rutiner, der er med til at give børnene en forudsigelig hverdag, hvor der bl.a. er fokus på nærhed og sprog.

Dagplejen har deres legestue her i Klippigården, der ligger i samme område som larvestuen. De kommer 3 gange om ugen. Det betyder, at børnene fra dagplejen kender vores rammer og de voksne de skal starte hos, når de senere skal starte her i børnehaven.

Sommerfuglene: Når børnene er ca. 4 år, får de vinger og bliver sommerfugle. De ”flyver” ned i ”de stores” område. Området her er funktionsopdelt, - et rum til gulvlege, puderum, kreativ værksted, dukkekrog mm. Denne opdelingsform betyder, at børnene får flere legekammerater at vælge imellem.

Skiftet fra Larve til Sommerfugl afhænger ikke af alder men, af behovet for nye udfordringer. Hverdagen her er præget af, at vi gerne vil lære børnene, at tage ansvar i det fællesskab de er en del af, bl.a. ved, at de tager del i praktiske opgaver. Vi har dagligt samling, hvor vi i fællesskab orienterer hinanden om det der sker her i børnehaven, men også de ting børnene har oplevet i andre sammenhænge. Vi tager på ture rundt i nærmiljøet, bl.a. besøger vi plejehjemmet, byens legepladser og skoven.

Skovhytten: Ligger placeret på legepladsen og er 35m2 i indvendige mål. Skovhytten har 2 faste pædagoger Gurli og Mona .

De ældste børn 5-6 år tilbringer størstedelen af dagen i et ude liv. Udelivet bruges som læringsrum på legepladsen eller i skoven. Det sociale samspil og sproget er vigtige redskaber, for at knytte gode venskaber. Et nyt miljø skaber nye udfordringer for det enkelte barn. Mange daglige praktiske gøremål, masser af frisk luft, bevægelse og nysgerrighed for naturens mange muligheder, indgår i det pædagogiske læringsmiljø med henblik på at skabe et fundament til den videre indlæring i skolen.

Året igennem har der været samarbejde med skole og SFH, hvor en stor del af børnene skal begynde efter sommerferien.

Der startes i udegruppen kl. 9.00 og den lukker kl. 14.30. Inden og efter det tidspunkt er børnene sammen med sommerfuglene.

Der bliver i udegruppen lavet mange forskellige aktiviteter der alle har det formål, at give børnene en fornemmelse for naturen, dens forunderligheder, muligheder og små mirakler.​