Den røde tråd - Brobygning fra dagpleje til skolestart

Fra baby til skoleelev

Vi tilstræber, at alle børn bliver fulgt fra de starter i dagplejen og slutter i skolen. Vi har et meget tæt samarbejde med dagplejen, der flere gange ugentlig kommer i vores børnehave, hvor deres legestue fysisk er placeret. Vi oplever, at børnene meget hurtig bliver fortrolige med livet i børnehaven, når de starter.Vi oplever meget sjældent, at børnene græder og ikke vil være i børnehaven. De kender omgivelserne, de voksne på gruppen, som de har besøgt nogle gange inden de er startet. Dagplejen og pædagogerne aftaler besøg på gruppen, hvor disse besøg langsomt optrappes, og barnet til sidst spiser sammen med de andre børn på gruppen. Når barnet er startet, er dette ikke længere nyt, og grundpillerne til trygheden er bygget. Legestuen og Larvestuen deler badeværelse, så også disse rammer er kendte, ligesom legepladsen er fælles område.

Vi oplever dette samarbejde som helt unikt, da både forældre og børn tager skiftet fra dagpleje til børnehaven helt naturligt.

Da overgangen fra børnehave til skole er ligeså vigtig, har vi også her et megt tæt samarbejde, hvor vi afstemmer vores forventninger til det pædagogiske arbejde med hinanden. Vi deltager i forskellige aktiviteter sammen med skolen hen over året. For til sidst at have tætte besøg med børnehaveklassen, den kommende klasselærer, SFO'en og pædagogerne der.

Inden kommunesammenlægningen i 2007 havde Lundtoft Kommune lavet en overordnet børnepolitik, hvor målene var at skabe rammer, som giver børnene optimale betingelser for:

  • At indgå i forpligtende fællesskaber
  • At udvikle selvværd
  • At udvikle selvstændighed og kreativitet
  • At tilegne sig faglige kompetencer
  • At indgå i et demokratisk samfund

Vi har i Klippigården besluttet at bibeholde disse mål, da vi synes de stadig er aktuelle i vores samarbejde med dagpleje og skole.​