Bestyrelsen

Der kan være mange grunde til blive forældrerepræsentant i en bestyrelse, men først og fremmest gælder det for de fleste, at de ønsker at styrke og præge den institution hvor deres børns går.

Og netop i en selvejende institution som Klippigården har man mulighed for stor indflydelse på børnenes hverdag, hvilket gør arbejdet interessant og meningsfyldt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår hvert år 1. torsdag i september

Bestyrelsens primære ansvarsområder omhandler:

Pædagogik:
Det er institutionens leder, der har det pædagogiske ansvar, men bestyrelsen opstiller rammerne.

Arbejdsgiver:
Det er bestyrelsen der ansætter og afskediger personalet. I enkelte tilfælde i samarbejde med forvaltningen.

Økonomi:
Som bestyrelse skal man godkende institutionens budgetoplæg, ressourcefordeling og har tilsynspligt med den løbende drift.

Dagtilbudsloven foreskriver, at der altid skal være et flertal af forældrerepræsentanter i bestyrelsen, hvilket betyder at vi har 5 medlemmer der er valgt forskudt for en 2-årig periode.

Der er derfor løbende brug for nye kræfter, hvorfor vi opfordrer alle, der måtte have lyst til at lade sig opstille. Man skal blot kontakte personale, for at blive registreret som kandidat.